John Tlumacki/The Boston Globe/Getty ImagesKevin Millar & Pedro Martinez

Pedro, Millar are fitting Fenway toastmasters

As Boston celebrates Fenway's history, Pedro and Millar are fitting toastmasters. Story »