ESPN.com
Close
Mike Nolan
AP Photo/Jeff Chiu
The Coach of the Year! If he hadn't been fired.