Erik Kuselias

Erik Kuselias shows off his stylish ESPN jacket. (ESPN2)