Oklahoma City Thunder 2013 Schedule
Date Opponent Time
Nov. 1at San Antonio 9:30
Nov. 2Portland 8:00
Nov. 4Atlanta 7:00
Nov. 6Toronto 8:00
Nov. 8at Chicago 8:00
Nov. 9Detroit 8:00
Nov. 11Cleveland 7:00
Nov. 12at Detroit 7:30
Nov. 14Memphis 8:00
Nov. 16at New Orleans 8:00
Nov. 18Golden State 7:00
Nov. 21LA 7:30
Nov. 23at Boston 7:30
Nov. 24at Philadelphia 7:00
Nov. 26Charlotte 8:00
Nov. 28Houston 8:00
Nov. 30Utah 8:00
Dec. 1at New Orleans 8:00
Dec. 4at Brooklyn 7:30
Dec. 7Los Angeles 9:30
Dec. 9Indiana 7:00
Date Opponent Time
Dec. 12New Orleans 8:00
Dec. 14Sacramento 8:00
Dec. 17San Antonio 8:00
Dec. 19at Atlanta 7:30
Dec. 20at Minnesota 7:00
Dec. 25at Miami 5:30
Dec. 27Dallas 8:00
Dec. 29at Houston 8:00
Dec. 31Phoenix 8:00
Jan. 2Brooklyn 8:00
Jan. 4Philadelphia 8:00
Jan. 6at Toronto 1:00
Jan. 7at Washington 7:00
Jan. 9Minnesota 8:00
Jan. 11at Los Angeles 10:30
Jan. 13at Portland 9:00
Jan. 14at Phoenix 9:00
Jan. 16Denver 8:00
Jan. 18at Dallas 9:30
Jan. 20at Denver 8:00
Jan. 22at LA 10:30
Date Opponent Time
Jan. 23at Golden State 10:30
Jan. 25at Sacramento 10:00
Jan. 27at Los Angeles 3:30
Jan. 31Memphis 8:00
Feb. 2at Cleveland 7:30
Feb. 4Dallas 8:00
Feb. 6Golden State 8:00
Feb. 8Phoenix 8:00
Feb. 10at Phoenix 8:00
Feb. 12at Utah 9:00
Feb. 14Miami 8:00
Feb. 20at Houston 8:00
Feb. 22Minnesota 8:00
Feb. 24Chicago 9:30
Feb. 27New Orleans 8:00
Mar. 1at Denver 10:30
Mar. 3at LA 3:30
Mar. 5Los Angeles 9:30
Mar. 7at New York 8:00
Mar. 8at Charlotte 7:00
Mar. 10Boston 1:00
Date Opponent Time
Mar. 11at San Antonio 8:30
Mar. 13Utah 8:00
Mar. 15Orlando 8:00
Mar. 17at Dallas 7:30
Mar. 19Denver 8:00
Mar. 20at Memphis 8:00
Mar. 22at Orlando 7:00
Mar. 24Portland 7:00
Mar. 27Washington 8:00
Mar. 29at Minnesota 8:00
Mar. 30at Milwaukee 8:30
Apr. 4San Antonio 9:30
Apr. 5at Indiana 8:00
Apr. 7New York 1:00
Apr. 9at Utah 9:00
Apr. 11at Golden State 10:30
Apr. 12at Portland 10:00
Apr. 15Sacramento 8:00
Apr. 17Milwaukee 8:00

*** All Times Eastern. ***