Philadelphia 76ers 2013 Schedule
Date Opponent Time
Oct. 31Denver 7:00
Nov. 4at New York 12:00
Nov. 5New York 7:00
Nov. 7at New Orleans 8:00
Nov. 9at Boston 7:30
Nov. 10at Toronto 7:00
Nov. 12Milwaukee 7:00
Nov. 14Detroit 7:00
Nov. 16Utah 7:00
Nov. 18Cleveland 6:00
Nov. 20Toronto 7:00
Nov. 21at Cleveland 7:00
Nov. 24Oklahoma City 7:00
Nov. 25Phoenix 6:00
Nov. 27Dallas 7:00
Nov. 30at Charlotte 7:00
Dec. 1at Chicago 8:00
Dec. 4Minnesota 7:00
Dec. 7Boston 7:00
Dec. 8at Boston 7:30
Dec. 10Detroit 7:00
Date Opponent Time
Dec. 12Chicago 7:30
Dec. 14at Indiana 7:00
Dec. 16Los Angeles 6:00
Dec. 18at Dallas 8:30
Dec. 19at Houston 8:00
Dec. 21Atlanta 7:00
Dec. 23at Brooklyn 3:00
Dec. 26at Memphis 8:00
Dec. 28at Golden State 10:30
Dec. 29at Portland 10:00
Jan. 1at Los Angeles 10:30
Jan. 2at Phoenix 9:00
Jan. 4at Oklahoma City 8:00
Jan. 5at San Antonio 8:30
Jan. 8Brooklyn 7:00
Jan. 9at Toronto 7:00
Jan. 12Houston 7:30
Jan. 15New Orleans 7:00
Jan. 18Toronto 7:00
Jan. 21San Antonio 7:00
Jan. 22at Milwaukee 8:00
Date Opponent Time
Jan. 26New York 7:00
Jan. 28Memphis 7:00
Jan. 30Washington 7:00
Feb. 1Sacramento 7:30
Feb. 4Orlando 7:00
Feb. 6Indiana 7:00
Feb. 9Charlotte 8:00
Feb. 11LA 7:00
Feb. 13at Milwaukee 8:00
Feb. 20at Minnesota 8:00
Feb. 23Miami 7:30
Feb. 24at New York 7:00
Feb. 26Orlando 7:00
Feb. 28at Chicago 8:00
Mar. 2Golden State 7:00
Mar. 3at Washington 6:00
Mar. 5Boston 7:00
Mar. 6at Atlanta 7:30
Mar. 8at Miami 8:00
Mar. 10at Orlando 6:00
Mar. 11Brooklyn 7:00
Date Opponent Time
Mar. 13Miami 7:00
Mar. 16Indiana 7:30
Mar. 18Portland 7:00
Mar. 20at LA 10:30
Mar. 21at Denver 9:00
Mar. 24at Sacramento 9:00
Mar. 25at Utah 9:00
Mar. 27Milwaukee 7:00
Mar. 29at Cleveland 7:30
Mar. 30Charlotte 8:00
Apr. 3at Charlotte 7:00
Apr. 5at Atlanta 7:30
Apr. 6at Miami 7:30
Apr. 9at Brooklyn 7:30
Apr. 10Atlanta 7:00
Apr. 12at Washington 7:00
Apr. 14Cleveland 3:30
Apr. 15at Detroit 7:30
Apr. 17at Indiana 8:00

*** All Times Eastern. ***