MEDAL TABLE
August: 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29


August 20, 2004
GoldSouth Korea (Sung Hyun Park, Sung Jin Lee, Mi Jin Yun) 241
SilverChina (Ying He, Sang Lin, Juanjuan Zhang) 240
BronzeTaiwan (Chinese Taipei) (Li Ju Chen, Wu Hui Ju, Yuan Shu Chi) 242SPONSORED HEADLINES