Present Olympic Athletes >> Tino Edelmann

Tino Edelmann

Tino Edelmann

Date of birth

1985-04-13

Height

6' 1"

Weight

159 lbs.