- Final: Men's Singles -
12
776
654
Finals - Center Court
- Semifinals: Men's Singles -
123
6666
3784
Semifinals - Center Court
12
66
14
Semifinals - Center Court
- Quarterfinals: Men's Singles -
12
665
787
Quarterfinals - Center Court
123
746
664
Quarterfinals - Center Court
12
53
76
Quarterfinals - Center Court
123
463
636
Quarterfinals - Center Court
- Second Round: Men's Singles -
12
777
562
Second Round - Center Court
12
652
776
Second Round - Center Court
123
6666
7833
Second Round - Court 1
12
67
35
Second Round - Center Court
12
25
67
Second Round - Court 1
12
66
31
Second Round - Center Court
12
44
66
Second Round - Center Court
12
7777
6460
Second Round - Center Court
- First Round: Men's Singles -
12
42
66
First Round - Center Court
12
67
26
First Round - Center Court
12
776
644
First Round - Court 1
12
35
67
First Round - Center Court
123
176
653
First Round - Court 1
12
33
66
First Round - Center Court
123
6466
7712
First Round - Court 1
12
677
263
First Round - Center Court
12
67
05
First Round - Court 1
12
42
66
First Round - Center Court
12
04
66
First Round - Court 1
12
776
632
First Round - Center Court
123
646
264
First Round - Center Court
12
66
43
First Round - Court 1
12
76
54
First Round - Center Court
12
45
67
First Round - Center Court