- Final: Men's Singles -
123
607
465
Finals - Center
- Semifinals: Men's Singles -
123
78467
66679
Semifinals - Center
123
561
706
Semifinals - Center
- Quarterfinals: Men's Singles -
123
632
366
Quarterfinals - Center
12
6567
7779
Quarterfinals - Center
123
646
363
Quarterfinals - Center
12
634
776
Quarterfinals - Center
- Second Round: Men's Singles -
123
625
367
Second Round - Center
12
40
66
Second Round - Center
Second Round -
12
64
20
Second Round - Center
12
22
66
Second Round - Center
12
15
67
Second Round - Center
12
664
786
Second Round - Center
12
66
22
Second Round - Center
- First Round: Men's Singles -
123
462
626
First Round - Center
12
66
24
First Round - M 1
123
573
756
First Round - Center
12
66
12
First Round - Center
12
622
776
First Round - M 3
12
32
66
First Round - M 3
123
616
364
First Round - M 3
12
76
53
First Round - M 1
12
66
32
First Round - M 1
12
66
34
First Round - Center
123
2677
6164
First Round - Center
123
6477
3665
First Round - M 1
123
464
636
First Round - Center
12
53
76
First Round - M 1
123
716
564
First Round - Center
12
66
42
First Round - Center