- Final: Women's Singles -
123
766
574
Finals - Center
- Semifinals: Women's Singles -
123
365
642
Semifinals - Center
123
657
275
Semifinals - Center
- Quarterfinals: Women's Singles -
12
33
66
Quarterfinals - Center
12
34
66
Quarterfinals - Center
123
632
166
Quarterfinals - Center
Quarterfinals - Center
- Second Round: Women's Singles -
12
777
635
Second Round - Court 1
12
66
44
Second Round - Center
12
52
76
Second Round - Center
12
66
03
Second Round - Center
12
623
776
Second Round - Court 1
12
677
262
Second Round - Center
123
6656
2774
Second Round - Center
123
626
464
Second Round - Center
- First Round: Women's Singles -
12
13
66
First Round - Center
12
31
66
First Round - Court 1
123
636
464
First Round - Center
12
34
66
First Round - Court 2
12
12
66
First Round - Court 2
12
67
25
First Round - Court 1
123
263
636
First Round - Center
123
623
466
First Round - Center
12
11
66
First Round - Center
12
22
66
First Round - Center
12
24
66
First Round - Court 1
12
03
66
First Round - Court 1
12
66
40
First Round - Center
12
11
66
First Round - Center
12
66
10
First Round - Center
123
636
264
First Round - Center