play1:16

Sabathia on retiring: 'It's time to be around my family'

CC Sabathia explains his decision to make 2019 his last season in Major League Baseball.