<
>

Video: Kansas State's Collin Klein

Scott Van Pelt visits Kansas State quarterback Collin Klein to discuss his style of play.