Cynthia Frelund: 11/2/19

Cynthia Frelund joined the Anita Marks show on 98.7 ESPN to discuss Week 9 of the NFL season.