Cynthia Frelund: 11/21/20

Anita Marks welcomes Cynthia Frelund to the show to preview Week 11 of the NFL season on 98.7 ESPN.