JIMMY V CLASSIC AT NEW YORK NY
12T
MSU292958
SYR383472
72Winner Icon Syracuse Orange