JPN
No.Name
4Hitoshi Ono, L
8Takashi Kikutani, -
9Fumiaki Tanaka, SH
3Hiroshi Yamashita, P
2Shota Horie, H
5Shoji Ito, L
6Hendrik Tui, FL
7Michael Broadhurst, FL
1Masataka Mikami, P
15Ayumu Goromaru, FB
14Toshiaki Hirose, W
13Male Sa'u, C
12Craig Wing, C
11Yoshikazu Fujita, W
10Harumichi Tatekawa, FH
Replacements
16Takeshi Kizu, -
17Yusuke Nagae, -
18Kensuke Hatakeyama, -
19Shinya Makabe, -
20Justin Ives, -
21Atsushi Hiwasa, -
22Yu Tamura, -
23Yuta Imamura, -

*Players currently on the pitch are shown in bold