play0:18

Aldridge elevates for the big-time block on Kalaitzakis

LaMarcus Aldridge teaches rookie Georgios Kalaitzakis a lesson with this denial at the rim.