play0:16

Jayson Tatum makes the nice jump shot against the Charlotte Hornets

Jayson Tatum makes the nice jump shot against the Charlotte Hornets