Back
(2) Valentova vs. (16) Kinoshita (Girls' Third Round)