Back
(8) Vargova vs. (12) Ishii (Girls' Third Round)