Back
Sat, 3/18 - #9 Miami vs. #8 Oklahoma State (First Round) (NCAA Women's Basketball Tournament)