Back
Ariane Lipski vs. Mandy Bohm (UFC Fight Night: Smith vs. Spann)