Dunfermline Athletic

  • 10th in Scottish Championship

Dunfermline Athletic Fixtures

January, 2022
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, Jan 22
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Jan 29
v10:00 AMScottish Championship
February, 2022
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, Feb 5
v10:00 AMScottish Championship
Fri, Feb 18
v2:45 PMScottish Championship
Sat, Feb 26
v10:00 AMScottish Championship
March, 2022
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, Mar 5
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Mar 12
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Mar 19
v11:00 AMScottish Championship
Sat, Mar 26
v11:00 AMScottish Championship
April, 2022
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, Apr 2
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Apr 9
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Apr 16
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Apr 23
v10:00 AMScottish Championship
Fri, Apr 29
v2:45 PMScottish Championship