Dunfermline Athletic

  • 3rd in Scottish Championship

Dunfermline Athletic Fixtures

October, 2020
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, Oct 24
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Oct 31
v11:00 AMScottish Championship
November, 2020
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, Nov 7
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Nov 14
v
10:00 AMScottish League Cup
Fri, Nov 20
v2:45 PMScottish Championship
December, 2020
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, Dec 5
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Dec 12
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Dec 19
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Dec 26
v10:00 AMScottish Championship
Tue, Dec 29
v2:45 PMScottish Championship
January, 2021
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, Jan 2
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Jan 9
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Jan 16
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Jan 23
v10:00 AMScottish Championship
February, 2021
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, Feb 6
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Feb 13
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Feb 20
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Feb 27
v10:00 AMScottish Championship
March, 2021
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, Mar 6
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Mar 13
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Mar 20
v11:00 AMScottish Championship
Sat, Mar 27
v11:00 AMScottish Championship
April, 2021
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, Apr 3
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Apr 10
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Apr 17
v10:00 AMScottish Championship
Sat, Apr 24
v10:00 AMScottish Championship
Fri, Apr 30
v2:05 PMScottish Championship