Pavel Datsyuk

PavelDatsyuk

  • Center
  • DOB
    7/20/1978
  • Draft Info
    1998: Rd 6, Pk 171 (DET)