SteveKarsay

  • Relief Pitcher
  • Birthdate
    3/24/1972
  • BAT/THR
    Right/Right
  • Birthplace
    Flushing, NY